Μαρία Μοναστήρογλου

Διαχρονική συνεργάτισα πολλών επιπέδων.Εμπόριο και κατασκευή κοσμημάτων