Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Αθήνας

η ΟΚΑ   Η ΟΛ.Σ.Α

tamcoin.info      neonomisma.top

 

ΟΛ.Σ.Α.              OΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΣ ΣΥΝEΤAIΡΙΣΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ

 

Ολοκληρωμένη κοοπερτίβα Αθήνας

 

ΤΑΜ. Το ΤΑΜ (Τοπική Αυτό-θεσμισμένη Μονάδα) είναι το “νόμισμα” με το οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές εντός του δικτύου της ΟΚΑ.

 

Η λογιστική βάση της ΟΚΑ είναι το σύστημα (δίκτυο)ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών μηδενικού αθροίσματος LETS (local exchange trading system ). Όλες οι συναλλαγές γίνονται αμοιβαία (mutual ) = δεν μεσολαβεί τρίτο μέρος, άτοκα (interest-free) = δεν παράγεται υπεραξία στην συναλλαγή, με την χρήση τοπικής αυτό-θεσμισμένης μονάδας (mutual local currency) ΤΑΜ. Το ΤΑΜ (Τοπική Αυτό-θεσμισμένη Μονάδα) είναι το “νόμισμα” με το οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές εντός του δικτύου της ΟΚΑ. Το νόμισμα αυτό δεν εκδίδεται από κάποια αρχή, αλλά παράγεται αυτόνομα κατά τη συναλλαγή και χρησιμοποιείται μόνο μέσα δίκτυο συναλλαγών της ΟΚΑ.

Το άθροισμα των υπολοίπων όλων των λογαριασμών στο δίκτυο είναι μηδενικό με το πέρας των συναλλαγών ανά πάσα στιγμή. Αυτή η λογιστική αποσκοπεί στην διαρκή ισορροπία του συστήματος με το όφελος να κατανέμεται βαθμιαία σε όλα τα μέλη και την απώλεια να αντισταθμίζεται συλλογικά. Συνεπώς Το ΤΑΜ δεν έχει αξία κατάθεσης μέσα στο δίκτυο. Αν δεν χρησιμοποιείται, είναι απλά μια λογιστική καταχώρηση.

Το δίκτυο κρατά ποσοστό 10 % στις συναλλαγές, το οποίο αφαιρείται από την αξία (ΤΑΜ) της κάθε συναλλαγής. Το ποσοστό προσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΟΚΑ, και έχει 2 στόχους : 1) Την ανταμοιβή εργασίας μέσα στο δίκτυο 2) Την επένδυση σε δημιουργία αυτόνομης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών από το δίκτυο για την κάλυψη αναγκών και επιθυμιών των μελών του.

 

Η “αλληλέγγυα” οικονομία που προσδιορίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του τρόπου συναλλαγών, αποσκοπεί σε μια δίκαιη παραγωγή και διανομή προιόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας ελεύθερων και ισότιμων πολιτών, όπου η “αξία χρήσης” καθορίζεται από την τις ανάγκες των ανθρώπων για ποιότητα ζωής και ισορροπίας με το περιβάλλον και όχι από την “αξία ανταλλαγής” με στόχο την υπερμεγέθυνση και συσσώρευση.

Επιδιώκει να αποτελέσει ρεαλιστική διέξοδο από τις υπάρχουσες οικονομίες του κεφαλαίου και της κρίσης (= αναδιανομής πλούτου) που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και οδηγούν στην καταστροφή των κοινωνικών δομών -υγεία, τροφή, εκπαίδευση, πολιτισμός- και του περιβάλλοντος, δηλαδή στην καταστροφή της ζωής.

Ελπίζουμε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια. Η συμμετοχή είναι η κύρια προϋπόθεση στην αλληλέγγυα οικονομία!

Ανταλλακτήρια

 

Στα ανταλλακτήρια μπορείτε να ενημερωθείτε για το δίκτυο, να δείτε προϊόντα και υπηρεσίες και να κάνετε τις πρώτες συναλλαγές σας. Τα μέλη του δικτύου θα είναι εκεί τις ώρες λειτουργίας που αναγράφονται.

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ

01. ΟΚΑ έδρα / Ορφανίδου 13 - πεζόδρομος - ημιυπόγειο καταστημα / 'Ανω Πατήσια

 

Ανάγκες παραγωγής προιόντων & υπηρεσιών στην ΟΚΑ

Καλώς ήρθατε!

Στην παρακάτω λίστα έχουμε καταγράψει τις ανάγκες προϊόντων και υπηρεσιών που πρέπει να παράγονται στο δίκτυο. Είναι απαραίτητη για τον προσανατολισμό της παραγωγικής βάσης, και βασίζεται στις αρχές της αυτάρκειας και της ποιότητας ζωής. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία συνεργαζομένων ελεύθερων ανθρώπων. Έτσι πρέπει να είναι και η οικονομία μας.

Ετοιμάζεται…………………………………………….

 

Γίνε μέλος

Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Αθηνών (ΟΚΑ) έχει οριζόντια οργάνωση και οι αποφάσεις του παίρνονται συλλογικά στην συνέλευση του δικτύου.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να συμμετέχετε με την προεγγραφή σας στην συνέλευση ως παρατηρητής. Μέλη τού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα και συλλογικότητες που συμφωνούν με τις αρχές, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα και θρησκεία. Δεν μπορεί να γίνει μέλος τού Συνεταιρισμού όποιος συμμετέχει ή υποστηρίζει θεσμούς ή λογικές ολιγαρχικές, ιεραρχικές, εξουσιαστικές η ετερόνομες. Η αποδοχή του μέλους γίνεται από την συνέλευση, σε κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Κάθε μέλος έχει μία συνεταιριστική μερίδα. Ο όρος αυτός που ισχύει και για την νομική μορφή της ΟΚΑ – σωματείο, είναι για όλους μας η πρακτική της αυτο-δέσμευσης στην λειτουργία του δικτύου. Δεν αποτελεί προνόμιο ή κριτήριο. Η πληρωμή της μερίδας είναι εφάπαξ 20για φυσικά πρόσωπα και 50για συλλογικότητες. Η πληρωμή γίνεται μετά την αποδοχή του μέλους από την συνέλευση

Η ΟΚΑ λειτουργεί με όρους κοινότητας, δηλαδή με την συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις αποφάσεις και με την αυτο-δέσμευση όλων μας στην λειτουργία του δικτύου. Δεν υπάρχουν “πελάτες” και “έμποροι” στο δίκτυο, αλλά μόνο συνεργάτες. Όλοι είμαστε ισότιμα μέλη στηn αλληλέγγυα οικονομία και η συμμετοχή μας στις συναλλαγές προϋποθέτει την συμμετοχή μας στην οριζόντια οργάνωση του δικτύου, στις συνελεύσεις.

Είναι λοιπόν φανερό ότι μόνο μέλη της ΟΚΑ μπορούν να κάνουν συναλλαγές στο δίκτυο. Αυτό επίσης προσδιορίζει και η νομική μορφή – σωματείο της ΟΚΑ.

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Καλώς ήρθατε!

Εδώ έχουμε καταγράψει κάποια από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην πορεία δημιουργίας του δικτύου και τις λύσεις που έχουμε προτείνει/αποφασίσει στις συνελεύσεις μας. Η αλληλέγγυα οικονομία έχει κάνει κάποια βήματα στην Ελλάδα, όμως οι συνεχείς δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία προσθέτουν συνεχώς νέα ζητήματα επιβίωσης, δίκαιου εμπορίου, φορολογίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αυτονομίας.

Η συνεχής ενασχόληση με την αλληλεγγύη και τους συνεταιρισμούς μας έχει δώσει την εμπειρική γνώση για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, αλλά η συμμετοχή και η συν-διαμόρφωση των διαδικασιών, των κανόνων και των δραστηριοτήτων είναι ο κύριος παράγοντας για την δυναμική εξέλιξη του εγχειρήματος.

Ελπίζουμε να σας βρούμε αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Η λίστα ερωτήσεων που ακολουθεί θα ανανεώνεται με νέα ζητήματα που θα προκύπτουν στην εξέλιξη των συναλλαγών και του δικτύου. Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.

1. Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους στην πλατφόρμα συναλλαγών

Η Εγγραφή Μέλους γίνεται με την πληρωμή της συνεταιριστικής μερίδας, την αυτοπρόσωπη παρουσία στη συνέλευση και την (κατά το δυνατόν) παρουσίαση των προϊόντων /υπηρεσιών. Ζητείται από το υποψήφιο μέλος να συμμετέχει σε (τουλάχιστον 3) συνελεύσεις ως παρατηρητής, πριν γίνει πλήρες μέλος.

2. Ο λογαριασμός του μέλους είναι προσωπικός;

Ναι. Δεν μεταβιβάζεται. Ένας λογαριασμός ανά άτομο/συλλογικότητα.

3. Ο λογαριασμός έχει όριο πίστωσης/χρέωσης;

Η εκκίνηση των λογαριασμών γίνεται από το μηδέν(0). Το όριο είναι +/- 50 ΤΑΜ. Τα όρια έχουν το σκεπτικό της ομαλής εισαγωγής στις συναλλαγές με κατεύθυνση την διαρκή λειτουργία του δικτύου και την αποφυγή συσσώρευσης. Είναι προφανές ότι θα αναπροσαρμόζονται στις πραγματικές καταστάσεις συναλλαγών με την πάροδο του χρόνου. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή γίνεται με απόφαση της συνέλευσης.

3α. Τα όρια είναι κοινά για όλους τους λογαριασμούς;

Τα όρια είναι κοινά. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα τίθεται στη συνέλευση.

4. Τι κερδίζεις? Τι χάνεις?

Δεν κερδίζεις ούτε χάνεις. Το δίκτυο έχει την λογιστική μηδενικού αθροίσματος, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κέρδος ή απώλεια στις συναλλαγές του δικτύου. Όταν χρωστάς ΤΑΜ σημαίνει ότι κάποιος πήρε ΤΑΜ από σένα! Όταν έχεις ΤΑΜ σημαίνει ότι έχεις δώσει αγαθά και υπηρεσίες καλύπτοντας ανάγκες μελών, και μπορείς να καλύψεις τις δικές σου, δίνοντας ΤΑΜ σε προϊόντα και υπηρεσίες του δικτύου. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τα ΤΑΜ μαζί του. Είναι μέρος των συναλλαγών του δικτύου. Μένουν πάντα σε αυτό.

5. Γίνεται συναλλαγή με ευρώ εντός της πλατφόρμας;

Στην πλατφόρμα συναλλαγών ΔΕΝ υπάρχει το ευρώ. Τα ΤΑΜ είναι μονάδα μέτρησης και δεν εξαργυρώνονται σε άλλο νόμισμα.

6. Υπάρχει έλεγχος και χρονικό όριο για ενεργό/μη ενεργό λογαριασμό;

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Συστήματος Συναλλαγών (ομάδα εργασίας που δημιουργείται από την συνέλευση της ΟΚΑ) ελέγχει τους λογαριασμούς και ενημερώνει τη συνέλευση. Αν υπάρχουν λογαριασμοί που παραμένουν ανενεργοί για περισσότερο από 2 μήνες, τότε τα μέλη-κάτοχοι των ανενεργών λογαριασμών ενημερώνονται και γίνονται διαδικασίες για την ενεργοποίηση των λογαριασμών τους και την ενδυνάμωση της συνεργασίας. Αν ένας λογαριασμός συνεχίζει να παραμένει ανενεργός για περισσότερο από 6 μήνες , μπορεί να απενεργοποιηθεί ή/και να διαγραφεί.

7. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, το μέλος οφείλει να φέρει το λογαριασμό του στο μηδέν(0);

Ναι. Ο λογαριασμός πρέπει να μηδενιστεί. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός βρίσκεται πάνω από το μηδέν, η διαφορά δεν εξαργυρώνεται σε κανένα άλλο νόμισμα. Επίσης, δεν επιστρέφεται το κόστος της μερίδας του μέλους (20 ευρώ). Αν ο λογαριασμός είναι μείον (-), υπάρχουν τρεις τρόποι για να μηδενιστεί, πριν την οικειοθελή αποχώρηση: το μέλος που προτίθεται να αποχωρήσει μπορεί α) να προσφέρει σε άλλα μέλη ή στην κοπερατίβα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαθέτει έως ότου μηδενιστεί ο λογαριασμός του, β) να προσφέρει αντίστοιχη εργασία στην κοπερατίβα, γ) να προσφέρει στην κοπερατίβα το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.

8. Είναι απαραίτητη η παρακράτηση ΤΑΜ από κάθε συναλλαγή και γιατί; Ποιος διαχειρίζεται τα ΤΑΜ που παρακρατούνται;

Ναι. Η παρακράτηση είναι 10%, σε κάθε συναλλαγή και δίνεται για αμοιβή εργασιών εντός της κοοπερατίβας, αλλά και για την υποστήριξη συλλογικών παραγωγικών σχεδίων στο πλαίσιο της κοπερατίβας. Τα ΤΑΜ που αντιστοιχούν σ’ αυτή την παρακράτηση συλλέγονται και διαχειρίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης.

9.Γίνεται μεταφορά ΤΑΜ σε λογαριασμούς μεταξύ μελών χωρίς αξία συναλλαγής (προϊόν – υπηρεσία);

Δεν γίνεται μεταφορά ΤΑΜ μεταξύ λογαριασμών. Το ΤΑΜ αφορά παραγόμενο έργο. Η μεταφορά δεν περιλαμβάνει έργο, άρα δεν υπάρχει λόγος να υποστηριχθεί στην πλατφόρμα συναλλαγών.

10. Πού γίνονται οι συναλλαγές;

Οι συναλλαγές γίνονται είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας είτε αυτοπρόσωπα στα Ανταλλακτήρια. Όλες οι συναλλαγές ολοκληρώνονται με την ψηφιακή καταγραφή τους στην πλατφόρμα.

11. Γίνεται επικύρωση συναλλαγής με εκτύπωση σε περίπτωση που ζητηθεί;

Ναι, αν ζητηθεί από το μέλος μπορεί να έχει μια κίνηση λογαριασμού σε έντυπη μορφή. Αυτό είναι έτσι και αλλιώς φανερό σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα.

12. Πόσα ανταλλακτήρια μπορούν να υπάρχουν;

Δεν υπάρχει περιορισμός. Όσα θέλουμε.

13. Υπάρχει υποχρέωση των μελών να έχουν προϊόντα τους στο Ανταλλακτήριο;

Δεν υπάρχει υποχρέωση να φέρουν τα μέλη προϊόντα τους στο ανταλλακτήριο. Είναι όμως μια σημαντική δυνατότητα να μπορούν να έχουν τα προϊόντα τους εκεί. Είναι υπέρ του παραγωγού, αλλά όχι υποχρεωτικό.

14.Επιτρέπεται το εμπόριο?

Θέλουμε να δημιουργήσουμε παραγωγική βάση, δηλαδή να μην εισάγουμε στο δίκτυο μεταπωλητές. Γνωρίζουμε όμως ότι η πληρότητα σε δική μας παραγωγή είναι για την ώρα ανέφικτη, ενώ κάποια προϊόντα και υπηρεσίες δεν παράγονται καν στην Ελλάδα. Το εμπόριο λοιπόν επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες αποφασίζονται από την Συνέλευση του δικτύου. Ας μην ξεχνάμε πως το δίκτυο είναι από μόνο του εφαρμογή δίκαιου εμπορίου.

15.Είναι νόμιμο?

Η ανταλλακτική οικονομία στην Ελλάδα περιγράφεται ως μη κερδοσκοπική ανταλλαγή (χαριστικό – ανταλλακτικό παζάρι) μεταξύ ιδιωτών. Οι συναλλαγές μεταξύ των μελών σε ΤΑΜ δεν υπόκεινται σε κανέναν φόρο. Οι αποδείξεις/τιμολόγια του σωματείου στα μέλη του και σε τρίτους σε ευρώ είναι νόμιμα παραστατικά. Όμοια οι διοργανώσεις εκδηλώσεων με ανταλλακτικό χαρακτήρα ή οικονομικής ενίσχυσης.

 Για κάθε απορία ή πληροφορία πατήστε το μενού στην πάνω δεξιά μπάρα “Επικοινωνία”. Η λίστα ανανεώνεται.

Αλληλέγγυους χαιρετισμούς

ΟΚΑ

 

Αρχές

 • Ο Ο.Σ.Α. ή Κοπερατίβα Αθηνών διέπεται από τις αρχές της αυτο-οργάνωσης, της αυτό-διαχείρισης και της αυτονομίας.
 • Πιστεύει στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, βασίζεται στις αξίες του συνεργατισμού, της κάλυψης των αναγκών, της παραγωγής με γνώμονα το περιβάλλον, της ποιότητας ζωής και της ευτυχίας των ανθρώπων.
 • Βασικές προϋποθέσεις είναι η δίκαιη κατανομή του παραγόμενου έργου, η μη κερδοσκοπική οικονομική σχέση, η αμοιβαιότητα, η συμμετοχή.

Στόχοι

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δομή βάσης για την αλληλέγγυα οικονομία, δηλαδή ένα δίκτυο ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών με χαρακτηριστικά:

 • Την οριζόντια οργάνωση, με συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, την συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων και εύρεσης λύσεων.
 • Την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών-επιθυμιών με σκοπό την αυτάρκεια όχι τον καταναλωτισμό.
 • Τον καθορισμό από κοινού της δίκαιης τιμής/εργασίας για τα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Τα κριτήρια ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών με γνώμονα το ενεργειακό και οικολογικό αποτύπωμα.
 • Την αμοιβαιότητα στις σχέσεις πέρα από την λογική του κέρδους και της «ελεύθερης αγοράς» των μονοπωλίων.
 • Την νομισματική αυτονομία εντός του δικτύου με την χρήση της τοπικής αυτο-θεσμισμένης μονάδας (ΤΑΜ).
 • Την δημιουργία και στήριξη παραγωγικών εγχειρημάτων.
 • Την εκπαίδευση στην συνεταιριστική παιδεία, την άμεση δημοκρατια και την οικολογική συνείδηση.

Οφέλη

 • Αυτάρκεια στην κάλυψη των αναγκών.
 • Υψηλότερη παρεχόμενη ποιότητα, σεβασμός στο περιβάλλον
 • Χαμηλότερο κόστος κτήσης, προσβασιμότητα στα κοινά αγαθά.
 • Δημιουργούμε δομές παραγωγής και συνεργασίας.
 • Να ζήσουμε σε μια κοινωνία αμοιβαιότητας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας, χωρίς πελατειακές σχέσεις, με άμεση δημοκρατία

 

Οργάνωση

 • Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διαχείρισης. Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα.
 • Κύρια κατεύθυνση στην λήψη αποφάσεων είναι η συναίνεση.
 • Συγκροτούνται ομάδες εργασίας για κάθε αντικείμενο δραστηριότητας, με αυτοτελή λειτουργία και αποφάσεις για το αντικείμενο τους.
 • Υπάρχει ανοικτότητα σε όλα τα επίπεδα για κάθε μέλος. Η απασχόληση στην οργανωτική δομή είναι εθελοντική.
 • Μέλη γίνονται όλα τα άτομα και συλλογικότητες που συμφωνούν στις αρχές και σκοπούς της κοπερατίβας.
 • Η εγγραφή γίνεται με την αγορά μιας μερίδας αξίας 20 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για συλλογικότητες

 

Λειτουργία

 • Το δίκτυο ως νομική οντότητα – σωματείο μπορεί να κάνει αγορές και διανομή αγαθών και υπηρεσιών στα μέλη του. Δεν έχει σκοπό το κέρδος αλλά το κοινωνικό όφελος. Τα αποθεματικά του χρησιμοποιούνται πλέον των λειτουργικών εξόδων, για την στήριξη και δημιουργία αυτόνομων συλλογικών παραγωγικών δομών και πρωτοβουλιών στα πλαίσια της αλληλέγγυας οικονομίας.
 • Τα μέλη αναπτύσσουν κάθε οικονομική δραστηριότητα μέσα από την ψηφιακή βάση δεδομένων και καταγραφής ανταλλαγών του δικτύου, χρησιμοποιώντας την Τοπική Αυτό-θεσμισμένη Μονάδα- (ΤΑΜ).
 • Οι ομάδες εργασίας – παραγωγών και παρόχων – συνδιαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας και ανταλλακτικής αξίας των προιόντων και υπηρεσιών.
 • Η Κοπερατίβα υποστηρίζει αντίστοιχα εναλλακτικά νομίσματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ΤΑΜ δεν κυκλοφορούν εκτός του δικτύου.

Νομική Μορφή

Η νομική μορφή του δικτύου είναι το σωματείο. Αυτή την μορφή εγκρίνει το κράτος για δραστηριότητες αλληλέγγυας/ανταλλακτικής οικονομίας. Δεν είμαστε έμποροι ή κερδοσκοπικός οργανισμός.

Η μορφή του σωματείου είναι τυπική αναγκαιότητα για τις όποιες διαδικασίες χρειάζεται, και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μιας κοινότητας με οριζόντια οργάνωση όπως η ΟΚΑ. Οι δομές που προκύπτουν από το καταστατικό έχουν μόνο τον διαχειριστικό χαρακτήρα που τους δίνουν οι αποφάσεις της συνέλευσης.

Σύνδεσμοι

Ολοκληρωμένοι Συνεταιρισμοί

Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΟΙΝΟ

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Τράπεζα Χρόνου Αθήνας

Τράπεζα Χρόνου Εξαρχείων

"European Village"

Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας

Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας